MY RAZEM МИ РАЗОМ

Projekt

W 2022 roku w Polsce pojawiło się wielu Ukraińców uciekających przed wojną. Może masz już ukraińskich kolegów w szkole lub na podwórku? Ukraina to nasz bliski sąsiad, ale czasem wydaje się zupełnie nieznany i tajemniczy. A przecież nasza wspólna historia ma ponad 1000 lat! 

 

Informacje o projekcie

My Razem! to pomysł na zbliżenie Polaków i Ukraińców w oparciu o wspólną historię. Projekt adresowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, edukatorów oraz opiekunów. 

Składa się z 8 tematów przedstawiających wspólnotę losów Polaków i Ukraińców od średniowiecza do początku wieku XIX. Chociaż główny nacisk położyliśmy na czasy Rzeczpospolitej Obojga Narodów (XVI-XVIII wiek), omówiliśmy także dzieje wcześniejsze. Pokazaliśmy również, jak nasza historia przeniknęła do kultury wieku XIX. Celowo i świadomie pominęliśmy dzieje późniejsze, w tym wiek XX, ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. 

Każdy temat omówiony został w formie zwięzłej gawędy dostosowanej do docelowego wieku odbiorców (ok. 10-15 lat). Opowieści wzbogacone zostały ilustracjami w formie komiksów. Gawędy można także odsłuchać w formie podkastów. Do wszystkich tematów przygotowane zostały materiały edukacyjne, składające się z przewodnika dla nauczyciela i karty pracy dla ucznia. Uzupełnienie stanowi Mapa Google, na której zaznaczono i opisano kluczowe miejsca naszej wspólnej historii, głównie na terenie współczesnej Polski i Ukrainy.  Może ona stanowić pomoc dla organizatora krajoznawczej wycieczki. 

Wszystkie materiały zostały przygotowane w wersji polskiej i ukraińskiej. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się je uzupełnić o część poświęconą Białorusi. Chcielibyśmy także, aby strona dostępna była w języku białoruskim i litewskim.

W ramach projektu odbędą się także webinaria, które pozwolą odbiorcom zwiększyć kompetencje w zakresie nauczania nowożytnej historii Polski i Ukrainy. 

My Razem! Polsko-ukraińska opowieść o wspólnym dziedzictwie to inicjatywa stowarzyszenia Pospolite Ruszenie. Od blisko 15 lat zajmujemy się popularyzacją historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Realizujemy liczne projekty w Polsce i poza jej granicami, organizujemy lekcje, warsztaty, szkolenia, tworzymy gry i inne narzędzia edukacyjne. Zajmujemy się także rekonstrukcją historyczną. 

Możesz do nas dołączyć lub nas wesprzeć. Zapraszamy: www.pospoliteruszenie.net

Pomysł, teksty i ilustracje: Urszula Wrona

Tłumaczenia: Oleksii Rudenko

Założenia strony: Tomasz Łomnicki 

Podkasty: Aleksandra Kostewska, Marcin Grzesiak

Montaż: Piotr Krzystek

Opracowanie mapy: Mateusz Białowiejski

Materiały edukacyjne: Marek Piwoński

Koordynacja: Łukasz Wrona 

Konsultacje: prof. Natalia Starczenko

Wszystkie powstałe materiały udostępnione zostały na licencji „Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0”

Webinaria

Zapisz się na bezpłatne webinaria My Razem! poświęcone historii Polski i Ukrainy. Weź udział w jednym lub kilku spotkaniach. Każde składać się będzie z części wprowadzającej do założeń projektu oraz tematu danego webinarium (jednego z ośmiu). 

LINK: https://forms.gle/5zAyi3pEnE1TN4XK6

Linki do podkastów

Zachęcamy do wysłuchania podkastów w języku polskim i ukraińskim.

Mapy

Zaplanuj wyprawę śladami dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej. Odkryj najwspanialsze zabytki i miejsca naszej wspólnej historii. Poznaj obiekty wspomniane w gawędach.

Informacja o wsparciu z budżetu Państwa

Przejdź do treści